Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

Porządek obrad:

  1.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i zatwierdzenie kworum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2018. Podjęcie uchwał.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018. Podjęcie uchwał.
  5. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.  Podjęcie uchwał.
  6. Dyskusja w sprawie organizowania Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu, 9-11 sierpnia 2019r. oraz kolejnych ich edycji.
  7. Wniosek o rozpoczęciu współpracy PSŁT z federacją T.A.I. Podjęcie uchwał.
  8. Wniosek o podniesienie wysokości opłaty składki członkowskiej. Podjęcie uchwał.
  9. Wolne wnioski.

W przypadku nie uzyskania właściwego kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 18.30, na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

Serdecznie zapraszamy
Karol Pisarkiewicz, Piotr Chreścionko, Artur Wosinek, Dariusz Psiuk
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego