Wysokość składki rocznej dla Członów Stowarzyszenia: 60 zł.

Składki należy wpłacać na konto:

Pekao S.A.

nr konta: 35124034191111001041776705