30 czerwca 2020

Mistrzostwa Polski - ODWOŁANE

Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym - ODWOŁANE

 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadomienie o odwołaniu IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym planowanych w dniach 7-9 sierpnia br. na Zamku Golubskim.

Drogie Łuczniczki i Łucznicy,

Z przykrością musimy poinformować, że Członkowie Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego przyjęli, w dniu 27 czerwca br., uchwałę o odwołaniu Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu, które to miały się odbyć w dniach 7-9 sierpnia br. na Zamku Golubskim. Ta trudna decyzja podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników i ich rodzin, związana jest również z ciągle obowiązującymi obostrzeniami wprowadzonymi w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19 (głównie zachowania dystansu społecznego i ograniczeniem możliwości spotkania się więcej niż 150 osób).


Wobec powyższego dalsze działania w sprawie organizacji tegorocznej imprezy zostają zawieszone a wszelkie wpłaty wpisowego zostaną zwrócone.
Jednocześnie Zarząd PSŁT pragnie poinformować, że podejmuje działania mające na celu przygotowanie do przyszłorocznej edycji Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym, m.in.; zakup lub wykonanie celów dla nowych konkurencji, zorganizowania grup ochotników pomagających w przygotowaniu i obsłudze zawodów, pozyskiwanie dofinansowania imprezy.


Wszystkich chętnych do pomocy i wsparcia w organizacji przyszłorocznej imprezy zapraszamy do współpracy.


Z łuczniczymi pozdrowieniami
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

 

NOTIFICATION

Notification of cancellation of the 4th International Polish Championship in Traditional Archery planned on August 7th -9th , 2020, at the Golub Castle.

Dear Archers,

We regret to inform you that on 27th of June, members of the General Meeting of Members of the Polish Traditional Archery Association voted a resolution to cancel the Polish Championship in Traditional Archery in Golub-Dobrzyń, which were planned this year, from 7th to 9th of August, at the Golub Castle. This difficult decision dictated by concern for the health and safety of participants and their families, is also associated with the restrictions still in force in connection with the announced pandemic COVID-19 coronavirus (mainly maintaining social distance and limiting the possibility of meeting more than 150 people).

As a result of the above, further actions regarding the organization of this year's event are suspended and all entry fees will be refunded.

At the same time, the Board of PTAA would like to inform you that it is undertaking activities aimed at preparing for next year's edition of the International Polish Championships in Traditional Archery, including; purchase or development of targets for new competitions, organization of volunteers’ groups helping in the preparation and operation of competitions, obtaining funding for the event.

We invite everyone willing to help and support in organizing next year's event.

With archery greetings

Board of the Polish Traditional Archery Association

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe