e-mail: pslt@wp.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

NAZWA ZAWODÓW: „Serpentynowa Strzała” - zawody 3D

ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego, Lila Zarzecka

KOORDYNATOR: Lila Zarzecka

TERMIN: 18 kwiecień 2020

MIEJSCE: Lidzbark Warmiński, Park Krajobrazowy Doliny Symsarny,

BAZA ZAWODÓW: Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze Leśne” Medyny 4

REGULAMIN: pobierz regulamin zawodów

CEL:
- Promowanie łucznictwa terenowego.
- Zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu.
- Promocja miasta Lidzbarka Warmińskiego oraz Warmii.
- Integracja łuczników z różnych stron Polski.
- Sprawdzenie umiejętności łuczniczych w wymagającym terenie Doliny Symsarny.

PRZEBIEG TURNIEJU

  • 8:30-9:30 Rejestracja zawodników, rozgrzewka
  • 10:00 -10:30 Otwarcie zawodów, rozprowadzenie grup na trasę
  • 10:30 Rozpoczęcie rozgrywki
  • 15:30 Zakończenie strzelania, podliczenie wyników, poczęstunek, loteria
  • 16:30 Nagrodzenie zwycięzców, zakończenie zawodów.

KATEGORIE

Sprzętowe:

- łuk bloczkowy Cu

- łuk bloczkowy Hu

- łuk olimpijski Ol

- łuk tradycyjny Tr

- łuk tradycyjny

-myśliwski Tr-Hu

- łuk serpentynowy bowhunter BB

Wiekowe:

- dorośli powyżej 16 lat

- młodzież 12-16 lat (tylko TR+TR-HU+BB)

- dzieci do 11 lat (HU+CU, TR+TR-HU+BB)

W każdej kategorii występuje podział na mężczyzn i kobiety pod warunkiem uczestnictwa minimum 3 osób w danej kategorii. W razie braku wymaganej ilości zawodników grupy będą łączone kobiety+mężczyźni.

REJESTRACJA:

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników "Serpentynowej Strzały", zarówno dla zawodników jak i osób towarzyszących. Strona internetowa na ktorej będzie mozna dokonac rejestracji zostanie podana w połowie lutego. Dla osób, które przyjadą na zawody bez rejestracji na stronie internetowej nie jest gwarantowany udział w zawodach oraz posiłek.

Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej od 01 marca do 14 kwietnia. Szczegóły zostaną podane w połowie lutego 2020

WPISOWE:

Dorośli: 50zł
Dzieci i młodzież do 18 r/ż: 25zł

Osoby towarzyszące powyżej 18 r/ż: 15zł 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- Towarzyskie zawody łucznicze o charakterze rozgrywki terenowej 3D.

- 30 celi, do każdego oddajemy maksymalnie 3 strzały – do pierwszego trafienia.

- Strzelamy z wyznaczonych dla każdej kategorii palików, stojąc za palikiem i dotykając go dowolna częścią ciała.

- Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

- Niepełnoletni biorą udział w zawodach za pisemną zgodą opiekunów i pod ich nadzorem.

- Uczestnicy zawodów odpowiadają za własne bezpieczeństwo i zobowiązani są do niestwarzania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób i zwierząt znajdujących się na terenie zawodów.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zawodów.

- Uczestnicy mają obowiązek dbać o florę i faunę Parku "Dolina Sumsarny".

- W zawodach mogą startować  zawodnicy z terenu Polski i z zagranicy.

- Osoby biorące udział w zawodach zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do przestrzegania jego zasad.

- Osoby biorące udział w zawodach mają obowiązek rejestracji za pośrednictwem strony internetowej.

- Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowychi wizerunku przez organizatorów zawodów.

 

Pytania dotyczące zawodów prosimy kierować do koordynatora zawodów Lili Zarzeckiej na adres e-mail: e-lilka@wp.pl

 

Organizator ma prawo zmiany regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY MA ORGANIZATOR ZAWODÓW-KOORDYNATOR

Serpentynowa Strzała 20202 - 18.04.2020

13 stycznia 2020

Media Społecznościowe

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

W kilku słowach o tym co robimy

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Dane Stowarzyszenia