autor tekstu

Karol Pisarkiewicz

12 maja 2021

Walne Zebranie Członków PSŁT

Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia  Łucznictwa Tradycyjnego odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku o godz. 17:00 na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Porządek zebrania: 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PSŁT. 
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków 
 3. Stwierdzenie prawomocności - kworum. 
 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2020. Podjęcie uchwał. 
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Podjęcie uchwał. 
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020. Podjęcie uchwał. 
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
 10. Dyskusja w sprawie organizowania Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu, 7-8 sierpnia 2021r. 
 11. Dyskusja nad przeprowadzeniem Mistrzostw Europy TAI w Golubiu-Dobrzyniu w 2022r.  i warunków współpracy z TAI odnośnie tego wydarzenia.  
 12. Wolne wnioski. 
 13. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego  odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku o godz. 17.30, na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. 

Z łuczniczym pozdrowieniem 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe