autor tekstu

Karol Pisarkiewicz

28 grudnia 2021

Walne Zebranie Członków PSŁT

Niniejszym zawiadamiamy o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2022 roku o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Golubskiego (ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń). 

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSŁT. 
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
  3. Stwierdzenie prawomocności - kworum. 
  4. Zatwierdzenie porządku obrad. 
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
  6. Przedstawienie propozycji uchwały o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały. 
  7. Przedstawienie propozycji uchwały przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały. 
  8. Wolne wnioski. 
  9. Zamknięcie obrad. 

 

W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum na pierwszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego odbędzie się w dniu 8 stycznia 2022 roku o godz. 17.30, w Sali Rycerskiej Zamku Golubskiego. 

Z łuczniczym pozdrowieniem 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe