18 maja 2022

Walne Zebranie Członków PSŁT

Niniejszym zawiadamiamy o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Golubskiego (ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSŁT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 3. Stwierdzenie prawomocności - kworum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2021. Podjęcie uchwał.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Podjęcie uchwał.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. Podjęcie uchwał.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Dyskusja w sprawie organizowania Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu, 12-14 sierpnia 2022r.11. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 roku o godz. 17.30, w Sali Rycerskiej Zamku Golubskiego.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków PSŁT - pobierz
 2. Pełnomocnictwo szczególne - pobierz

 

Z łuczniczym pozdrowieniem 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

 

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe