24 maja 2024

Walne Zebranie Członków PSŁT

Drogie łuczniczki i łucznicy.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Niniejszym zawiadamiamy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 roku o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej na Zamku Golubskim (ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń).
 
Porządek zebrania:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSŁT.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
3. Stwierdzenie prawomocności - kworum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2023. Podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Podjęcie uchwał.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. Podjęcie uchwał.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Dyskusja nad projektami zmian w Zarządzie i regulaminu turniejów PSŁT.
11. Dyskusja nad przeprowadzeniem European Historical Open TAI w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 13-16 sierpnia 2024 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
 
W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 roku o godz. 17.30, na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
 
Z łuczniczym pozdrowieniem
 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego
 
 
 
 
 
 

 

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe