31 stycznia 2023

Walne Zebranie Członków PSŁT

Niniejszym zawiadamiamy o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego, które odbędzie się w dniu 4 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Dolina Słońca (Piaski Królewskie 5, 05-088 Piaski Królewskie)

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PSŁT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków
 3. Stwierdzenie prawomocności - kworum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2022. Podjęcie uchwał.
 7. Sprawozdanie finansowe i bilans za 2022 . Podjęcie uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Podjęcie uchwał.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań zbiorczo .
 10. Dyskusja w sprawie organizowania Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie
 11. Tradycyjnym w Golubiu-Dobrzyniu, 4-6 sierpnia 2023r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku nie uzyskania wymaganego kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa
Tradycyjnego odbędzie się w dniu 4 marzec 2023 roku o godz. 17.30, w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym
Dolina Słońca.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków PSŁT - pobierz
 2. Pełnomocnictwo szczególne - pobierz

 

Z łuczniczym pozdrowieniem 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

 

e-mail: pslt@wp.pl

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe