Media Społecznościowe

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

W kilku słowach o tym co robimy

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Dane Stowarzyszenia

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

Papierologia - dział najmniej ciekawy :)

PREZES

karol@pslt.pl

WICEPREZES

piotr@pslt.pl

Karol Pisarkiewicz

Piotr Chreścionko

e-mail: pslt@wp.pl

DOŁĄCZ DO NAS

Wypełnij deklarację przystąpienia do PSŁT i wyślij na nasz adres 05-850 Ożarów Mazowiecki • Baśniowa 19

DOŁĄCZ DO NAS

Statut

Polskiego Stowarzyszenia
Łucznictwa Tradycyjnego

O stowarzyszeniu

Zarys historii PSŁT  Autor: Karol Pisarkiewicz

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po Dalekim Wschodzie, gdzie mieli sposobność uczestniczyć w kilku poważnych imprezach łucznictwa tradycyjnego i zdobyć pierwsze kontakty zagraniczne z organizacjami zajmującymi się łucznictwem. Na walnym zebraniu założycieli Piotr Gonet został wybrany na pierwszego prezesa Stowarzyszenia.

Nowopowstała organizacja, w założeniach statutowych, miała na celu konsolidację środowiska łuczniczego w kraju oraz umożliwienie podejmowanie, z reguły bardziej sformalizowanych, kontaktów z organizacjami zagranicznymi.

W dniu 30 czerwca 2016 roku w Łodzi odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 22 członków

2016

W dniu 16 czerwca 2017 roku w Sitnicy odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 10 członków

2017

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Sitnicy odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 15 członków

2018

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Golubiu - Dobrzyniu odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 16 członków

2019

Pierwszy cel miał być osiągnięty poprzez ustanowienie zunifikowanych zasad przeprowadzania zawodów pod patronatem i wsparciu PSŁT, zorganizowanie serii turniejów eliminacyjnych do wyjazdów zagranicznych pod nazwą Korespondencyjnej Ligii PSŁT (wzorując się na bydgoskim Turnieju Korespondencyjnym) oraz przeprowadzeniem, już w 2012 roku, pierwszych w powojennej historii Mistrzostw Polski w łucznictwie Tradycyjnym, które odbyły się przy współpracy i gościnności Grodu Grzybowo. W kolejnych latach, Mistrzostwa przyciągały coraz więcej uczestników.

Niestety, w następnych latach, niszowy charakter tej dyscypliny sportu, którą śmiało można nazwać hobbystyczną, brak wsparcia organizacji rządowych i samorządowych, oraz niemożność poświecenia wystarczającej ilości czasu i pracy kolejnych władz Stowarzyszenia, wyraźnie zatrzymało rozwój organizacji i znacząco ograniczyło jej wpływ na środowisko łucznicze. W 2016 roku Stowarzyszenie jest na skraju rozwiązania, chaos w Zarządzeni pogłębia dezinformacja środowiska wywołana wygaśnięciem strony internetowej. Nie odbywają się Mistrzostwa Polski bo pomimo nacisków łuczników Zarząd nie jest w stanie zorganizować imprezy.

.

leszek@pslt.pl

Leszek Kamiński

GALERIA ZDJĘĆ: Spotkanie założycielskie PSŁT 2011r

W czerwcu 2016 roku, w atmosferze skandalu podczas Walnego Zebrania wybrany został nowy Zarząd w składzie Karol Pisarkiewicz, Dariusz Psiuk, Piotr Chreścionko i Artur Wosinek. Nowe władze jeszcze przez 6 miesięcy muszą czekać na potwierdzenie zmian w KRS, ale w tym czasie przygotowują już plan działań mających na celu wskrzeszenie działalności Stowarzyszenia i zorganizowanie Mistrzostw w miejscu i formie, bardziej przystającej do wizerunku łucznictwa tradycyjnego. Wybór pada na Zamek Golubski, gdzie wspaniały obiekt zapewni świetnie warunki dla przeprowadzenia zawodów.

Pierwsze Mistrzostwa w nowej lokalizacji, odbywają się w 2017 roku i noszą nazwę Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym ściągając blisko 200 łuczników z kraju i zagranicy. W kolejnym roku blisko 300 łuczników z 13 krajów.  Stowarzyszenie stawia sobie kolejne celem, Niektóre udaje się osiągnąć, inne nie. Ale przecież o to chodzi, aby próbować i wyznaczać sobie coraz to nowe kierunki działań.

Federacja Stowarzyszeń ,,Amazonki” jest związkiem Klubów Amazonek w całej Polsce. Zrzesza 207 takich Klubów. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.

Instytut Yunus Emre oraz Fundacja Łuczników (Okçuluk Vakfı), w ramach wspólnego projektu pragniemy przybliżyć tradycyjne tureckie łucznictwo mające fundamentalne znaczenie dla tureckiej historii kultury oraz poszerzyć więzi kulturowe z dziedziną sportu naszych przodków.

Organizacja WTAO - Światowa Organizacja Łucznictwa Tradycyjnego, a ja miałem zaszczyt reprezentować nasze stowarzyszenie jako jednego z członków. Planami WTAO jest to aby łucznictwo tradycyjne zostało objęte patronatem UNESCO, oraz stworzenie platformy komunikacji i wymiany doświadczeń łuczników tradycyjnych z całego świata.

Stowarzyszenie Yunnan Archery AssociationTurniej Narodów „Mor – Ho” Szkolenia łucznicze i trenerskie we współpracy z Polskie Łucznictwo Promowanie łucznictwa tradycyjnego i między innymi po to, żeby ułatwiać kontakt między zainteresowanymi łucznictwem, a pasjonatami, którzy mogą wprowadzić w tajniki tej wspaniałej dyscypliny. Kontaktować się można choćby poprzez fanpage na Facebooku.

Informujemy iż od 01.01.2020 zmieniła się wysokość składki członkowskiej. 

Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego przyjęli uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej PSŁT do wysokości 120 zł rocznie, począwszy od 2020 roku.

Prosimy o dokonywanie

wpłat na rachunek:

Polskie StowarzyszenieŁucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

Pekao S.A. nr konta: 35 1240 3419 1111 0010 4177 6705