Polskie StowarzyszenieŁucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

Pekao S.A. nr konta: 35 1240 3419 1111 0010 4177 6705

Prosimy o dokonywanie

wpłat na rachunek:

Informujemy iż od 01.01.2020 zmieniła się wysokość składki członkowskiej. 

Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego przyjęli uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej PSŁT do wysokości 120 zł rocznie, począwszy od 2020 roku.

W czerwcu 2016 roku, w atmosferze skandalu podczas Walnego Zebrania wybrany został nowy Zarząd w składzie Karol Pisarkiewicz, Dariusz Psiuk, Piotr Chreścionko i Artur Wosinek. Nowe władze jeszcze przez 6 miesięcy muszą czekać na potwierdzenie zmian w KRS, ale w tym czasie przygotowują już plan działań mających na celu wskrzeszenie działalności Stowarzyszenia i zorganizowanie Mistrzostw w miejscu i formie, bardziej przystającej do wizerunku łucznictwa tradycyjnego. Wybór pada na Zamek Golubski, gdzie wspaniały obiekt zapewni świetnie warunki dla przeprowadzenia zawodów.

Pierwsze Mistrzostwa w nowej lokalizacji, odbywają się w 2017 roku i noszą nazwę Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie Tradycyjnym ściągając blisko 200 łuczników z kraju i zagranicy. W kolejnym roku blisko 300 łuczników z 13 krajów.  Stowarzyszenie stawia sobie kolejne celem, Niektóre udaje się osiągnąć, inne nie. Ale przecież o to chodzi, aby próbować i wyznaczać sobie coraz to nowe kierunki działań.

Federacja Stowarzyszeń ,,Amazonki” jest związkiem Klubów Amazonek w całej Polsce. Zrzesza 207 takich Klubów. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.

Instytut Yunus Emre oraz Fundacja Łuczników (Okçuluk Vakfı), w ramach wspólnego projektu pragniemy przybliżyć tradycyjne tureckie łucznictwo mające fundamentalne znaczenie dla tureckiej historii kultury oraz poszerzyć więzi kulturowe z dziedziną sportu naszych przodków.

Organizacja WTAO - Światowa Organizacja Łucznictwa Tradycyjnego, a ja miałem zaszczyt reprezentować nasze stowarzyszenie jako jednego z członków. Planami WTAO jest to aby łucznictwo tradycyjne zostało objęte patronatem UNESCO, oraz stworzenie platformy komunikacji i wymiany doświadczeń łuczników tradycyjnych z całego świata.

Stowarzyszenie Yunnan Archery AssociationTurniej Narodów „Mor – Ho” Szkolenia łucznicze i trenerskie we współpracy z Polskie Łucznictwo Promowanie łucznictwa tradycyjnego i między innymi po to, żeby ułatwiać kontakt między zainteresowanymi łucznictwem, a pasjonatami, którzy mogą wprowadzić w tajniki tej wspaniałej dyscypliny. Kontaktować się można choćby poprzez fanpage na Facebooku.

GALERIA ZDJĘĆ: Spotkanie założycielskie PSŁT 2011r

Leszek Kamiński

.

leszek@pslt.pl

Pierwszy cel miał być osiągnięty poprzez ustanowienie zunifikowanych zasad przeprowadzania zawodów pod patronatem i wsparciu PSŁT, zorganizowanie serii turniejów eliminacyjnych do wyjazdów zagranicznych pod nazwą Korespondencyjnej Ligii PSŁT (wzorując się na bydgoskim Turnieju Korespondencyjnym) oraz przeprowadzeniem, już w 2012 roku, pierwszych w powojennej historii Mistrzostw Polski w łucznictwie Tradycyjnym, które odbyły się przy współpracy i gościnności Grodu Grzybowo. W kolejnych latach, Mistrzostwa przyciągały coraz więcej uczestników.

Niestety, w następnych latach, niszowy charakter tej dyscypliny sportu, którą śmiało można nazwać hobbystyczną, brak wsparcia organizacji rządowych i samorządowych, oraz niemożność poświecenia wystarczającej ilości czasu i pracy kolejnych władz Stowarzyszenia, wyraźnie zatrzymało rozwój organizacji i znacząco ograniczyło jej wpływ na środowisko łucznicze. W 2016 roku Stowarzyszenie jest na skraju rozwiązania, chaos w Zarządzeni pogłębia dezinformacja środowiska wywołana wygaśnięciem strony internetowej. Nie odbywają się Mistrzostwa Polski bo pomimo nacisków łuczników Zarząd nie jest w stanie zorganizować imprezy.

2019

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Golubiu - Dobrzyniu odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 16 członków

2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Sitnicy odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 15 członków

2017

W dniu 16 czerwca 2017 roku w Sitnicy odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 10 członków

2016

W dniu 30 czerwca 2016 roku w Łodzi odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego. 

W zebraniu wzięło udział 22 członków

Zarys historii PSŁT  Autor: Karol Pisarkiewicz

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po Dalekim Wschodzie, gdzie mieli sposobność uczestniczyć w kilku poważnych imprezach łucznictwa tradycyjnego i zdobyć pierwsze kontakty zagraniczne z organizacjami zajmującymi się łucznictwem. Na walnym zebraniu założycieli Piotr Gonet został wybrany na pierwszego prezesa Stowarzyszenia.

Nowopowstała organizacja, w założeniach statutowych, miała na celu konsolidację środowiska łuczniczego w kraju oraz umożliwienie podejmowanie, z reguły bardziej sformalizowanych, kontaktów z organizacjami zagranicznymi.

O stowarzyszeniu

Statut

Polskiego Stowarzyszenia
Łucznictwa Tradycyjnego

DOŁĄCZ DO NAS

DOŁĄCZ DO NAS

Wypełnij deklarację przystąpienia do PSŁT i wyślij na nasz adres 05-850 Ożarów Mazowiecki • Baśniowa 19

e-mail: pslt@wp.pl

Piotr Chreścionko

Karol Pisarkiewicz

WICEPREZES

piotr@pslt.pl

PREZES

karol@pslt.pl

Papierologia - dział najmniej ciekawy :)

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego

Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Łucznictwa Tradycyjnego

ul Baśniowa 19 • 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 521-361-24-22

Pekao S.A. nr konta: 35124034191111001041776705

Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego powstało 11 maja 2011 roku z inicjatywy grupy zapalonych łuczników, których przekonał do wspólnego działania Piotr Gonet, po powrocie z długiej podróży poślubnej z Anią Szadkowską po więcej

W kilku słowach o tym co robimy

© Copyright 2019. Piksel - pracownia reklamy. All rights reserved.

Media Społecznościowe